Česko-německý fond budoucnosti
česky deutsch

Aktuality

Česko-německé fórum mládeže hledá podporu!

Pro administrativní podporu 9. funkčního období Česko-německého fóra mládeže hledáme od 01. 10. 2015 nového člena do týmu! Bližší informace k Fóru mládeže najdete na www.cnfm.cz.

více

Stipendisté si vyměňovali zkušenosti

Česko-německý fond budoucnosti hostil v pátek 11. září 2015 setkání stipendistů, jejichž studijní pobyty v sousední zemi podporuje. 

více

Česko-německý fond budoucnosti zasedal v Lipsku a schválil 98 nových partnerských projektů

Správní rada Česko-německého fondu budoucnosti zasedala v úterý a ve středu v Lipsku. Při této příležitosti schválila poskytnutí 8,9 milionu korun na 98 nových partnerských přeshraničních česko-německých projektů, které se týkají nejrůznějších oblastí: od programů pro mládež přes kulturu až po publikační počiny. Zasedání hostil Společenskovědní institut pro historii a kulturu středovýchodní Evropy (GWZO) při univerzitě v Lipsku.

více

Bystřická kaple se otevřela veřejnosti

Dlouhodobé úsilí bylo korunováno úspěchem. Bystřická kaple v Mladých Bukách se po dokončení rekonstrukce a po vysvěcení otevřela na konci srpna veřejnosti. Opravu iniciovala Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) spolu s místními obyvateli. Fond budoucnosti na tento projekt přispěl částkou 300 000 korun.
více

Od výtvarného sympozia až po Skleněné městečko

I v létě se koná řada akcí, které si vysloužily podporu Česko-německého fondu budoucnosti. Tyto projekty přitom plní jeden z dlouhodobých cílů ČNFB: svádět lidi z obou zemí dohromady.  

více
 
Česko-německý fond budoucnosti